Bifurcation and Hue Movies, Sprott 2D, Code E

Strange Attractor Bifurcation Movies Hue Movies
Figure Thumbnail SD Short SD Long MD Long HD Long SD Hue Ext SD Hue Rot
3-01 NA NA NA NA NA NA
3-02 Play Play Play Play Play Play
3-03 Play NA Play Play Play Play
3-04 Play NA Play Play Play Play
3-05 Play NA Play Play Play Play
3-06 Play NA Play Play Play Play
3-07 Play NA Play Play Play Play
3-08 Play NA Play Play Play Play
3-09 Play NA Play Play Play Play
3-10 Play NA Play Play Play Play
3-11 Play NA Play Play Play Play
3-12 Play NA Play Play Play Play
3-13 Play NA Play Play Play Play
3-14 Play NA Play Play Play Play
3-15 Play NA Play Play Play Play
3-16 Play NA Play Play Play Play
3-17 Play NA Play Play Play Play
3-42 Play Play Play Play Play Play